NEURONESNEURONESNEURONES

NEURONES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NRO nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của NEURONES

Tổng tài sản của NRO trong H2 23 là 674.25 M EUR, tăng 8.17% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 8.87% trong H2 23 tới 266.34 M EUR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY