BERTRANDT AG O.N.BERTRANDT AG O.N.BERTRANDT AG O.N.

BERTRANDT AG O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BDT nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BERTRANDT AG O.N.

Tổng tài sản của BDT trong H2 23 là 976.05 M EUR, tăng 6.45% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 8.78% trong H2 23 tới 521.42 M EUR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY