ENCORE WIRE CORP. DL-,01

EW3FWB
EW3
ENCORE WIRE CORP. DL-,01FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

EW3 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ENCORE WIRE CORP. DL-,01

Tổng tài sản của EW3 trong Q3 22 là 1.92B EUR, tăng 13.84% so với kỳ trướcQ2 22. Và tổng nợ phải trả tăng 14.71% trong Q3 22 tới 202.37M EUR.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu