SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SSU nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của SSU trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 16.34 EUR trong khi ước tính là 13.37 EUR, gây bất ngờ đến 22.23%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 48.23 B EUR mặc dù con số ước tính là 49.00 B EUR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 20.99 EUR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 50.00 B EUR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của SSU trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên