SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SSU nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

Doanh thu của SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD trong năm ngoái lên tới 175.78 B EUR, phần lớn trong số đó — 117.87 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Device Experience, năm trước mang lại 131.96 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của America — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 63.88 B EUR, và năm trước đó — 86.03 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia