NOVITA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NVT nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của NOVITA

Tổng tài sản của NVT cho Q3 23 là166.79M PLN, ít hơn 15.16% so với kỳ trước Q2 23. Và tổng nợ phải trả giảm 10.65% trong Q3 23 tới 33.34M PLN.

Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: PLN
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY