AIA GROUP LIMITEDAIA GROUP LIMITEDAIA GROUP LIMITED

AIA GROUP LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1299 nguyên tắc cơ bản

AIA GROUP LIMITED tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1.19 HKD, hãy mua trước 29 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.99%