AIA GROUP LIMITEDAIA GROUP LIMITEDAIA GROUP LIMITED

AIA GROUP LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1299 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AIA GROUP LIMITED

Doanh thu của AIA GROUP LIMITED trong năm ngoái lên tới 136.80 B HKD, phần lớn trong số đó — 612.50 B HKD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Insurance and Related Activities, năm trước mang lại 149.64 B HKD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hồng Kông — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AIA GROUP LIMITED 189.86 B HKD, và năm trước đó — 130.56 B HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia