AIA GROUP LIMITEDAIA GROUP LIMITEDAIA GROUP LIMITED

AIA GROUP LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1299 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính AIA GROUP LIMITED, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 1299 trong nửa năm trước là 155.67 B HKD, cao hơn 160.85% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 11.84 B HKD.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: HKD
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY