CITIC LIMITEDCITIC LIMITEDCITIC LIMITED

CITIC LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

267 nguyên tắc cơ bản

CITIC LIMITED tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.36 HKD, hãy mua trước 20 Tháng 6 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 9.25%