CITIC LIMITEDCITIC LIMITEDCITIC LIMITED

CITIC LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

267 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CITIC LIMITED

Doanh thu của CITIC LIMITED trong năm ngoái lên tới 749.01 B HKD, phần lớn trong số đó — 310.13 B HKD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Financial Services, năm trước mang lại 256.76 B HKD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CITIC LIMITED 670.41 B HKD, và năm trước đó — 613.23 B HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia