CITIC LIMITED

267 HKEX
267
CITIC LIMITED HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

267 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CITIC LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 267 là 217.886B HKD. EPS TTM của công ty là 2.62 HKD, tỷ suất cổ tức là 8.76% và P/E là 2.86. Ngày thu nhập tiếp theo của CITIC LIMITED là 1 Tháng 3, ước tính là 1.22 HKD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu