CITIC LIMITEDCITIC LIMITEDCITIC LIMITED

CITIC LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

267 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính CITIC LIMITED.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 267 là 0.32. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 25.66. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 188.86 k người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: HKD
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ