HONG KONG EXCHANGES & CLEARING

388 HKEX
388
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

388 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HONG KONG EXCHANGES & CLEARING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 388 là 345.9B HKD. EPS TTM của công ty là 8.50 HKD, tỷ suất cổ tức là 2.83% và P/E là 31.78. Ngày thu nhập tiếp theo của HONG KONG EXCHANGES & CLEARING là 19 Tháng 10, ước tính là 1.92 HKD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu