VINACONTROL GROUP

VNC HNX
VNC
VINACONTROL GROUP HNX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính VNC

Tóm tắt tài chính của VINACONTROL GROUP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VNC là 367.485B VND.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu