CTCP DUOC PHAM BEN TRE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DBT nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của CTCP DUOC PHAM BEN TRE

Tổng tài sản của DBT trong Q3 23 là 838.64 B VND, tăng 2.78% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 2.69% trong Q3 23 tới 597.93 B VND.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: VND
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY