CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

FCN HOSE
FCN
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON HOSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FCN báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN FECON với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FCN là 1.982T. EPS TTM của công ty là 1116.92, lợi tức cổ tức là 1.90%, và P/E là 14.15.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền