NH TMCP HANG HAI VIET NAM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MSB nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của NH TMCP HANG HAI VIET NAM

Tổng tài sản của MSB trong Q4 23 là 267.01 T VND, tăng 7.12% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 7.32% trong Q4 23 tới 234.7 T VND.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY