NH TMCP NAM ANH TMCP NAM ANH TMCP NAM A

NH TMCP NAM A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NAB nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của NH TMCP NAM A

Tổng tài sản của NAB trong Q1 24 là 216.17 T VND, tăng 2.99% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 3.49% trong Q1 24 tới 200.2 T VND.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY