IOTA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
723.81MUSD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
1.096BUSD
Khối lượng giao dịch
277.878MUSD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
0.2928
Cao nhất mọi thời điểm
6.61743963USD
Nguồn cung lưu hành
3.038B
Nguồn cung tối đa
4.6B
Tổng nguồn cung
3.038B

Giới thiệu về IOTA

Danh mục
Tiền điện tử
Trang web
Mã nguồn
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh