ALEXANDER FORBES GRP HLDGSALEXANDER FORBES GRP HLDGSALEXANDER FORBES GRP HLDGS

ALEXANDER FORBES GRP HLDGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AFH nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ALEXANDER FORBES GRP HLDGS

Tổng tài sản của AFH trong H2 23 là 423.66 B ZAR, tăng 8.58% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 8.64% trong H2 23 tới 419.07 B ZAR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: ZAR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY