AFRICAN RAINBOW MIN LTDAFRICAN RAINBOW MIN LTDAFRICAN RAINBOW MIN LTD

AFRICAN RAINBOW MIN LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ARI nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của AFRICAN RAINBOW MIN LTD

Tổng tài sản của ARI trong H1 24 là 64.40 B ZAR, tăng 0.43% so với kỳ trướcH2 23. Và tổng nợ phải trả giảm 0.24% trong H1 24 tới 9.96 B ZAR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: ZAR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY