GGG

GRINDROD LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GND nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GRINDROD LTD

Tổng tài sản của GND trong H2 23 là 14.57 B ZAR, tăng 0.11% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả giảm 4.48% trong H2 23 tới 4.69 B ZAR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: ZAR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY