SOUTHERN SUN LTDSOUTHERN SUN LTDSOUTHERN SUN LTD

SOUTHERN SUN LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SSU nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính SOUTHERN SUN LTD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của SSU là 1.30. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 6.49. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 5.40 k người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: ZAR
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ