TRANSPACO LTDTRANSPACO LTDTRANSPACO LTD

TRANSPACO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TPC nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính TRANSPACO LTD, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của TPC trong nửa năm trước là 1.38 B ZAR, cao hơn 19.87% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H1 24 là 88.61 M ZAR.

‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: ZAR
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY