TRANSPACO LTDTRANSPACO LTDTRANSPACO LTD

TRANSPACO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TPC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TRANSPACO LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nam Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TRANSPACO LTD 2.59 B ZAR, và năm trước đó — 2.34 B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia