POSCO HOLDINGS INC.POSCO HOLDINGS INC.POSCO HOLDINGS INC.

POSCO HOLDINGS INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

005490 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của POSCO HOLDINGS INC.

Tổng tài sản của 005490 trong Q1 24 là 103.27 T KRW, tăng 2.30% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 3.85% trong Q1 24 tới 42.87 T KRW.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY