GS E&CGS E&CGS E&C

GS E&C

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

006360 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của GS E&C trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 006360 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là -1198.98 KRW trong khi ước tính là -1198.98 KRW, gây bất ngờ đến 0.00%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 3.32 T KRW mặc dù con số ước tính là 3.50 T KRW. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 188.50 KRW còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 3.18 T KRW. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 006360 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên