000

HANSSEM CO.,LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

009240 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của HANSSEM CO.,LTD.

Tổng tài sản của 009240 trong Q1 24 là 1.06 T KRW, tăng 0.74% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 5.91% trong Q1 24 tới 666.88 B KRW.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY