000

SEOUL CTY GAS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

017390 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính SEOUL CTY GAS.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 017390 là 0.13. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là -9.50. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 513.00 người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: KRW
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ