000

SK GAS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

018670 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SK GAS

Tổng tài sản của 018670 trong Q1 24 là 6.48 T KRW, tăng 6.55% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 12.30% trong Q1 24 tới 3.92 T KRW.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY