000

GSE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

053050 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính GSE.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 053050 là 0.65. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 10.55. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 84.00 người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: KRW
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ