SALHIA REAL ESTATESALHIA REAL ESTATESALHIA REAL ESTATE

SALHIA REAL ESTATE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SRE nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SALHIA REAL ESTATE

Tổng tài sản của SRE trong Q1 24 là 522.12 M KWD, tăng 13.97% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 24.95% trong Q1 24 tới 347.65 M KWD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: KWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY