INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IHG nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303

Tổng tài sản của IHG trong H2 23 là 3.78 B GBP, tăng 15.61% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 12.91% trong H2 23 tới 5.3 B GBP.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: GBP
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY