GAS MALAYSIA BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GASMSIA nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GAS MALAYSIA BERHAD

Tổng tài sản của GASMSIA trong Q4 22 là 3.18B MYR, tăng 6.63% so với kỳ trướcQ3 22. Và tổng nợ phải trả tăng 5.69% trong Q4 22 tới 1.9B MYR.

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: MYR
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu