TASHIN HOLDINGS BERHAD

TASHIN MYX
TASHIN
TASHIN HOLDINGS BERHAD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TASHIN báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của TASHIN HOLDINGS BERHAD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TASHIN là 218.119M. EPS TTM của công ty là 0.10, lợi tức cổ tức là 0.80%, và P/E là 6.30.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền