TOP GLOVE CORPORATION BHDTOP GLOVE CORPORATION BHDTOP GLOVE CORPORATION BHD

TOP GLOVE CORPORATION BHD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TOPGLOV nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TOP GLOVE CORPORATION BHD

Tổng tài sản của TOPGLOV cho Q3 24 là6.92 B MYR, ít hơn 1.03% so với kỳ trước Q2 24. Và tổng nợ phải trả giảm 4.01% trong Q3 24 tới 2.25 B MYR.

Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: MYR
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY