Broadcom Inc
AVGO NASDAQ

AVGO
Broadcom Inc NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Các chỉ số bao gồm AVGO

Tất cả các mã trong một bảng

Broadcom Inc. là một thành phần của các chỉ mục, có thể được tìm thấy trong bảng bên dưới. Sắp xếp các mã theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất, bộ dao động và các đường trung bình trượt được bao gồm chỉ để đặt tên cho một số.

       
IXCO NASDAQ COMPUTER
10961.770.56%60.7610964.3610881.02Mua
IXIC Chỉ số Composite Nasdaq
14895.120.78%114.5814896.4714776.03Mua
NDX Chỉ số Nasdaq 100
15181.640.65%98.2515184.2715083.83Mua
OEX Chỉ số S&P 100
2030.420.71%14.332030.772019.16Mua
S5INFT S&P 500 Information Technology
2721.960.54%14.672722.512704.24Mua
SOX Chỉ số Bán dẫn Philadelphia
3424.46-0.36%-12.433451.413408.40Mua
SPX Chỉ báo S&P 500
4429.090.60%26.444429.424408.86Mua
Tải thêm