Intel Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INTC nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Giới thiệu

Tập đoàn Intel tham gia vào việc thiết kế, sản xuất và bán các sản phẩm và công nghệ máy tính. Intel cung cấp các nền tảng máy tính, mạng, lưu trữ dữ liệu và truyền thông. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Nhóm Máy tính Khách hàng (CCG), Nhóm Trung tâm Dữ liệu (DCG), Nhóm Internet of Things (IOTG), Nhóm Giải pháp Bộ nhớ điện tĩnh (NSG), Nhóm Giải pháp Lập trình (PSG), và Tất cả các lĩnh vực khác. Phân khúc CCG bao gồm các nền tảng được thiết kế cho máy tính xách tay, hệ thống 2 trong 1, máy tính để bàn, máy tính bảng, điện thoại, các sản phẩm kết nối có dây và không dây cũng như các thành phần truyền thông di động. Phân khúc DCG bao gồm các nền tảng tối ưu hóa khối lượng công việc và các sản phẩm liên quan được thiết kế cho thị trường cơ sở hạ tầng truyền thông, điện toán đám mây và doanh nghiệp. Phân khúc IOTG cung cấp các giải pháp máy tính cho các ngành dọc được nhắm mục tiêu và các ứng dụng nhúng cho các phân khúc thị trường bán lẻ, sản xuất, chăm sóc sức khỏe, năng lượng, ô tô và chính phủ. Phân khúc NSG bao gồm các sản phẩm bộ nhớ flash NAND chủ yếu được sử dụng trong các ổ đĩa thể rắn. Phân khúc PSG chứa chất bán dẫn có thể lập trình và các sản phẩm liên quan cho nhiều loại thị trường, bao gồm truyền thông, trung tâm dữ liệu, công nghiệp, quân sự và ô tô. Tất cả các phân khúc khác bao gồm các kết quả từ phân khúc khác không thể báo cáo và các khoản phí liên quan đến công ty. Công ty được thành lập bởi Robert Norton Noyce và Gordon Earle Moore vào ngày 18 tháng 7 năm 1968 và có trụ sở chính tại Santa Clara, CA.

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Không có dữ liệu
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

INTC không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty