PepsiCo, Inc PEP

PEP NASDAQ
PEP
PepsiCo, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghiệp: Đồ uống: Không cồn
PepsiCo, Inc. là một công ty thực phẩm và đồ uống toàn cầu. Danh mục đầu tư của các thương hiệu của Công ty bao gồm Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker và Tropicana. Công ty hoạt động thông qua sáu phân khúc: Frito-Lay Bắc Mỹ (FLNA), Quaker Thực phẩm Bắc Mỹ (QFNA), Đồ uống Bắc Mỹ (NAB), Châu Mỹ Latinh, Châu Âu cận Sahara (ESSA) và Châu Á, Trung Đông và Bắc Châu Phi (AMENA). Phân khúc FLNA bao gồm các doanh nghiệp thực phẩm và đồ ăn nhẹ có thương hiệu tại Hoa Kỳ và Canada. Phân khúc QFNA bao gồm ngũ cốc, gạo, mì ống và các doanh nghiệp thực phẩm có thương hiệu khác ở Hoa Kỳ và Canada. Phân khúc NAB bao gồm các doanh nghiệp nước giải khát tại Hoa Kỳ và Canada. Phân khúc Mỹ Latinh bao gồm các doanh nghiệp đồ uống, thực phẩm và đồ ăn nhẹ ở Mỹ Latinh. Phân khúc ESSA bao gồm các doanh nghiệp đồ uống, thực phẩm và đồ ăn nhẹ ở châu Âu và châu Phi cận Sahara. Phân khúc AMENA bao gồm các doanh nghiệp nước giải khát, thực phẩm và đồ ăn nhẹ ở châu Á, Trung Đông và Bắc Phi.