NIFTY IT

CNXIT NSE
CNXIT
NIFTY IT NSE
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Các thành phần CNXIT

Cổ phiếu là một phần của chỉ số

Các thành phần NIFTY IT có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây. Sắp xếp các thành phần cổ phiếu CNXIT theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E (TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
COFORGECOFORGE LTD3361.95INR−0.06%−1.90INR
Bán
238.515K801.876M210.133BINR30.35113.16INR22.5KDịch vụ Công nghệ
HCLTECHHCL TECHNOLOGIES932.35INR1.01%9.30INR
Mua
3.23M3.011B2.504TINR18.4350.09INR224.834KDịch vụ Công nghệ
INFYINFOSYS LTD1413.45INR1.06%14.80INR
Bán
8.12M11.477B5.868TINR26.4053.08INR339.485KDịch vụ Công nghệ
LTILARSEN & TOUBRO INFOTECH4457.85INR0.40%17.60INR
Bán
410.491K1.83B794.303BINR32.03139.02INR48.773KDịch vụ Thương mại
LTTSL&T TECHNOLOGY SER3591.60INR2.03%71.35INR
Mua
251.211K902.249M370.79BINR36.6596.33INR25.291KDịch vụ Công nghiệp
MINDTREEMINDTREE LTD3159.15INR2.26%69.95INR
Bán
974.731K3.079B525.235BINR28.62108.07INR35.071KDịch vụ Thương mại
MPHASISMPHASIS LTD2087.65INR0.56%11.70INR
Theo dõi
891.735K1.862B391.999BINR26.4179.59INR14.098KDịch vụ Công nghệ
TCSTATA CONSULTANCY S3004.55INR0.24%7.25INR
Bán
2.817M8.465B11.114TINR28.50105.18INR592.195KDịch vụ Công nghệ
TECHMTECH MAHINDRA1008.60INR0.15%1.50INR
Bán
3.849M3.882B1.002TINR16.7060.95INR125.49KDịch vụ Công nghệ
WIPROWIPRO LTD394.25INR0.37%1.45INR
Bán
6.785M2.675B2.177TINR18.6521.12INR240KDịch vụ Công nghệ