CUTIX PLCCUTIX PLCCUTIX PLC

CUTIX PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CUTIX nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính CUTIX PLC.

Tỷ lệ giá trên doanh số của CUTIX là 0.99. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 7.21. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 258.00 người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: NGN
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ