Intercontinental Hotels GroupIntercontinental Hotels GroupIntercontinental Hotels Group

Intercontinental Hotels Group

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IHG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Intercontinental Hotels Group

Doanh thu của Intercontinental Hotels Group trong năm ngoái lên tới 4.62 B USD, phần lớn trong số đó — 2.46 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, System Fund and Reimbursable. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Intercontinental Hotels Group 1.78 B USD, và năm trước đó — 1.66 B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia