Uber Technologies, Inc UBER

UBERNYSE
UBER
Uber Technologies, IncNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Transportation
Công nghiệp: Other Transportation
Uber Technologies, Inc cung cấp một nền tảng cho phép người dùng truy cập các dịch vụ vận chuyển và đặt hàng thực phẩm. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Nền tảng cốt lõi và các nền tảng Đặt cược khác. Phân khúc Nền tảng cốt lõi bao gồm Đi xe chung Ridesharing và Uber Eats. Phân khúc Đặt cược khác bao gồm Uber Freight và nền tảng Di động mới. Ridesharing đề cập đến các sản phẩm kết nối người tiêu dùng với lái xe cung cấp các loại phương tiện khác nhau, chẳng hạn như ô tô, xe tay, xe máy, xe buýt nhỏ và taxi. Nền tảng Uber Eats cho phép người tiêu dùng tìm kiếm và khám phá các nhà hàng địa phương và đặt bữa ăn qua mạng. Nền tảng Freight tạo ra một thị trường minh bạch và theo yêu cầu kết nối các chủ hàng và đơn vị vận chuyển. Sản phẩm di động mới cung cấp cho người tiêu dùng quyền truy cập vào các chế độ khác nhau, bao gồm cả xe đạp điện không mui và xe tay ga điện tử.