CHORUS LTD NPVCHORUS LTD NPVCHORUS LTD NPV

CHORUS LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CNU nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CHORUS LTD NPV

Doanh thu của CHORUS LTD NPV trong năm ngoái lên tới 980.00 M NZD, phần lớn trong số đó — 622.00 M NZD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Fibre Broadband, năm trước mang lại 548.00 M NZD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của New Zealand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CHORUS LTD NPV 980.00 M NZD, và năm trước đó — 965.00 M NZD.

Theo nguồn
Theo quốc gia