SPARK NEW ZEALAND LTD NPVSPARK NEW ZEALAND LTD NPVSPARK NEW ZEALAND LTD NPV

SPARK NEW ZEALAND LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SPK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SPARK NEW ZEALAND LTD NPV

Doanh thu của SPARK NEW ZEALAND LTD NPV trong năm ngoái lên tới 3.91 B NZD, phần lớn trong số đó — 1.47 B NZD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Mobile, năm trước mang lại 1.35 B NZD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của New Zealand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SPARK NEW ZEALAND LTD NPV 3.88 B NZD, và năm trước đó — 3.69 B NZD.

Theo nguồn
Theo quốc gia