FLUGGER GROUP A/S B

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FLUG_B nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của FLUGGER GROUP A/S B với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của FLUG_B là 1.089B DKK.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬