TRIFORK GROUP AGTRIFORK GROUP AGTRIFORK GROUP AG

TRIFORK GROUP AG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRIFOR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TRIFORK GROUP AG

Doanh thu của TRIFORK GROUP AG trong năm ngoái lên tới 1.55 B DKK, phần lớn trong số đó — 1.11 B DKK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Build, năm trước mang lại 1.04 B DKK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đan Mạch — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TRIFORK GROUP AG 1.05 B DKK, và năm trước đó — 960.33 M DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia