BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB COBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB COBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO

BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BCH nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO

Tổng tài sản của BCH cho Q1 24 là17.04 B THB, ít hơn 3.95% so với kỳ trước Q4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 26.62% trong Q1 24 tới 2.96 B THB.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: THB
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY