JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY

JUBILESET
JUBILE
JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANYSET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

JUBILE nguyên tắc cơ bản

JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.38 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.68%